Υαλουρονικο - Ορθοπεδική χρήση


SOLO 120 2,5% - 4,8 ml
SYNSONS Xtra 2.2% - 2 ml
SYNSONS+ 1.6% - 2ml

SYNSONS+ mini - 1 ml


SYNSONS 1.0% - 2 ml

SYNSONS mini 1.0%-1 ml